Search
en

Nhà máy thuỷ điện Sơn La

30/01/2018

thuy dien son la

Địa chỉ: Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

Năm thực hiện: 2010

Số lượng:

  • 3 thang Elenessa IP Version 2
  • 2 thang Nexway S IP Version 2