Search
en

Nhà máy Thủy điện Sông Bung

30/01/2018

thuy dien song bung

Địa chỉ: Thủy điện Sông Bung 4, xã Ta Bhing – Huyện Nam Giang- Tỉnh Quảng Nam- Việt Nam

Năm thực hiện: 2013

Số lượng: 1 thang Nexiez MR