Search
en

Thủy điện Lai Châu

30/01/2018

thuy dien Lai chau

 

Elevator No. Số lượng Model Tải trọng Số người Tốc độ Điểm dừng
Capacity(kg) Persons Speed(m/min) Stops
P1 1 Nexiez MRL 1050 14 105 12
P2 1 Nexiez MRL 630 8 105 8
P3 1 Nexiez MRL 630 8 96 6
P4 1 Nexway S IP2 1050 14 150 6
Năm hoàn thiện 2016
Year of Completion