Search
en

Cát Bi Plaza (Cat Bi Plaza) – Hải Phòng

Cat Bi

 

Elevator No. Số lượng Model Tải trọng Số người Tốc độ Điểm dừng
Capacity(kg) Persons Speed(m/min) Stops
P1-P4 4 Nexway S AW 1150 17 150 25
P5,P6 2 Nexway S AW 1350 20 150 25
Năm hoàn thiện 2008
Year of Completion