Search
en

Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang

01/11/2019

Địa chỉ: Phường An Hòa, Rạch Giá, Kiên Giang

Năm thực hiện: 2018

Số lượng: 6 thang Nexiez MRL