Search
en

Bệnh viện đa khoa Thái Bình

30/01/2018

benh-vien-da-khoa THAI-BINH

Địa chỉ: Số 530 đường Lý Bôn- TP Thái Bình – Tỉnh Thái Bình

Năm thực hiện: 2013

Số lượng: 8 thang máy Nexiez MR