Search
en

Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang

30/01/2018

BV-An-Giang

 

Elevator No. Số lượng Model
P1-P3 3 Nexiez  MR Hospital
P4-P11 8 Nexiez-MR
P12 1 Dumb Waiter
E1-E3 3 ZJ-SE