Search
en

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

01/11/2019

Địa chỉ: Số 1, Tôn Thất Tùng, Đống Đa, HN

Năm thực hiện: 2018

Số lượng: 5 thang Nexiez MR, 1 thang Nexiez MR Hospital