Search
en

Bệnh viện nhiệt đới trung ương

30/01/2018

benh-vien-nhiet-doi-trung-uong

Địa chỉ: Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội

Năm thực hiện: 2015

Số lượng: 14 thang máy Nexiez MRL,  Nexiez MR