Search
en

Ngày 11/05/2009, Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng Long đã trở thành công ty Thang máy đầu tiên tại Việt Nam được Tổ chức Bureau Veritas Certification cấp giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

Hệ thống quản lý chất lượng bao gồm: cơ cấu tổ chức, các quy trình, quá trình và nguồn lực cần thiết để quản lý chất lượng. Đây là hệ thống để quản lý quy trình công việc một cách khoa học, kiểm soát chất lượng sản phẩm và dịch vụ chặt chẽ, từ đó tăng sức cạnh tranh, uy tín và hình ảnh của công ty.

Giấy chứng nhận được cấp năm 2009 và Giấy tái chứng nhận cấp năm 2012, 2015, 2018

Để duy trì hệ thống quản lý chất lượng, Tập đoàn đã cử các thành viên trong Ban ISO đi đào tạo tại Bureau Veritas để nâng cao trình độ và được cấp chứng chỉ đánh giá viên. Không những duy trì hiệu quả quá trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo đúng tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008, Tập đoàn còn tiến hành cải tiến và thay đổi phù hợp với sự phát triển và mô hình hoạt động mới. Theo đó, Tập đoàn đã được tổ chức Bureau Veritas Certification đánh giá tái chứng nhận thành công vào năm 2012, 2015 và 2018.

Bureau Veritas Certification là tổ chức hàng đầu thế giới trong lĩnh vực Chất lượng, Môi trường và Trách nhiệm xã hội, Sức khỏe và An toàn. Ra đời năm 1829, trước đây tập đoàn nổi tiếng với tên gọi BVQI, nay đổi thành BVC và đã có mặt trên 140 quốc gia, phục vụ khách hàng trên toàn thế giới.