Search
en

Khách sạn 5 sao Army Hotel – Nguyễn Tri Phương, Hà Nội

30/01/2018

Khach san Nguyen Tri Phuong

 

Elevator No. Số lượng Model
P1-P8 8 Nexway S IP
P9 1 Dumb Waiter
E1- E4 4 ZJ-SE