Search
en

Khách sạn Tourane, Đà Nẵng

30/01/2018

khach san TOURANE

Địa chỉ: Đà Nẵng

Năm thực hiện: 2015

Số lượng: 6 thang máy Nexiez MRL, Nexiez MR

Tốc độ cao nhất: 150 mpm

Điểm dừng cao nhất: 20 S/O