Search
en

Khu du lịch Đỉnh Vàng Cam Ranh

30/01/2018

khu-du-lich-dinh-vang

Địa chỉ: Khu du lịch Đỉnh Vàng Cam Ranh – Huyện Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

Năm thực hiện: 2016

Số lượng: 15 thang máy Nexiez MR