Search
en

Nhà hàng Funicular, Bà Nà Hill, Đà Nẵng

30/01/2018

nha-hang-funicular

Địa chỉ: Bà Nà Hill- Xã Hòa Ninh – H. Hòa Vang – Đà Nẵng

Năm thực hiện: 2016

Số lượng:

  • 4 thang máy Nexiez MRL
  • 6 thang cuốn ZJ-SE