Search
en

Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay (Sebel)

30/01/2018

premier-residences-phu-quoc-emerald-bay-1

Địa chỉ: Thị trấn An Thới, Huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Năm thực hiện: 2017

Số lượng:

  • 6 thang máy Nexiez MRL
  • 12 thang máy Nexiez MR