Search
en

Mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng Long và Hãng Mitsubishi – Nhật Bản đã trải qua hơn chục năm và không ngừng được củng cố.

  • Năm 2001: Khởi đầu mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai bên với việc Tập đoàn cung cấp và lắp đặt 25 bộ thang máy của Hãng Mitsubishi
  • Năm 2003: Phái đoàn cao cấp đầu tiên của Hãng Mitsubishi sang thăm và làm việc tại Tập đoàn, đánh dấu bước ngoặt mới trong quan hệ hợp tác giữa hai bên
  • Năm 2005: Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng Long trở thành nhà phân phối chính thức sản phẩm thang máy, thang cuốn của Hãng Mitsubishi Nhật Bản

Từ đó đến nay, hai bên luôn hướng tới xây dựng mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, lâu dài, toàn diện. Mốc son cho mối quan hệ này là những chuyến thăm của lãnh đạo cấp cap cũng như sự hợp tác trao đổi kỹ thuật giữa các chuyên gia hai bên tại Hà Nội và Tokyo.

2017

Tổng quản lý của Phòng Marketing Quốc tế Hệ thống các tòa nhà C - Ngài Koichi Matsushita tới thăm và làm việc tại TLE ngày 12/7/2017

2016

Chủ tịch – Tổng Giám Đốc Công ty Mitsubishi Corporation Việt Nam cùng các đại diện đến thăm TLE ngày 10/5/2016

Phái đoàn khách mời của Hãng Mitsbishi đến thăm TLE nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Tập đoàn vào ngày 17/5/2016

Tổng Giám đốc cao cấp Ban Marketing Quốc tế thuộc Khối các Hệ thống tòa nhà - Ngài Masahito Endo và Phó tổng quản lý Phòng Marketing QT các hệ thống tòa nhà C thuộc Ban Marketing QT, khối các Hệ thống tòa nhà, Tập đoàn Mitsubishi - Ngài Ko Tanaka sang thăm và làm việc tại TLE ngày 16/9/2016

2014

Phó Tổng quản lý Phòng kế hoạch, Nhóm Hệ thống tòa nhà, Tập đoàn Mitsubishi Electric sang thăm và làm việc tại TLE ngày 15/9/2014

2013

Phó Chủ tịch Tập đoàn Mitsubishi Electric - Ngài Shinji Sasaki sang thăm và làm việc tại TLE ngày 16/10/2013

2012

Giám đốc trung tâm Kinh doanh Thiết bị Máy Công nghiệp, Tập đoàn Mitsubishi - Ngài Keiichi Toma, và Giám đốc Khối Thang máy (MD-u), Tập đoàn Mitsubishi - Ngài Tomoo Yoshikawa đến thăm và làm việc tại TLE ngày 16/4/2012

2011

Giám đốc Khố Thiết bị và Kinh doanh TM-TC, TT các hệ thống năng lượng và điện từ, Tập đoàn Mitsubishi - Ngài Tsuyoshi Matsumoto đến thăm và làm việc ngày 15/3/2011

2010

Giám đốc cao cấp Khối Marketing quốc tế và Hệ thống xây dựng - Tập toàn Mitsubishi Electric - Ngài Junichio Yoshioka thăm và làm việc ngày 7/7/2010

2008

Chủ tịch Tập đoàn Mitsubishi Electric - Ngài Makoto Kondo thăm và làm việc tại TLE ngày 16/2/2008

2007

Phó Chủ tịch Tập đoàn Mitsubishi Electric - Ngài Shinichi ITO thăm và làm việc tại TLE ngày 14/1/2007

2003

Ngài Takahiro Nishikawa - Tổng quản lý Ban Marketing Quốc tế - Nhóm Hệ thống tòa nhà, Tập đoàn Mitsubishi Electric sang làm việc tại TLE năm 2003.