Search
en

BIDV Tower – 194 Trần Quang Khải, Hà Nội

BIDV-Tower-2

Elevator No. Xuất xứ Model Tải trọng Số người Tốc độ Điểm dừng
Capacity(kg) Persons Speed(m/min) Stops
P1-P4 Nhật Bản Nexway 1350 18 210 11
P5-P6 Nexway 1350 18 180 16
P7-P8 Nexway 1350 18 210 17
P9 Elenessa IP 630 8 96 9
P10 Elenessa IP 1050 14 60 3
P11 Elenessa IP 1350 18 150 29
P12 Elenessa IP 630 8 60 4
Năm hoàn thiện 2009
Year of Completion

An-elevator-boading-area---zoom

An-upward-view-of-an-elevator-car-interior

The-elevator-lobby