Search
en

Khu văn phòng, nhà ở và nhà trẻ 201 Minh Khai

Địa chỉ: Số 201 đường Minh Khai, phường Minh Khai, Hai Bà Trưng, HN

Năm thực hiện: 2018

Số lượng: 14 thang Nexiez MR, 3 thang Nexiez MRL