Search
en

Trung tâm giao dịch Công nghệ Thường xuyên Hà Nội

Địa chỉ: Khu đất X2, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội

Năm thực hiện: 2018

Số lượng: 7 thang Nexiez MR