Search
en

Tháp CMC (CMC Tower) – Hà Nội

du-an-toa-thap-cmc-ha-noi

Elevator No. Số lượng Model Tải trọng Số người Tốc độ Điểm dừng
Capacity(kg) Persons Speed(m/min) Stops
P1-P5 5 Nexway S AW 1350 20 150 21
Năm hoàn thiện 2009
Year of Completion