Search
en

Tòa nhà Văn phòng thương mại số 89 Láng Hạ – Hà Nội

89-Lang-Ha

Elevator No. Số lượng Model Tải trọng Số người Tốc độ Điểm dừng
Capacity(kg) Persons Speed(m/min) Stops
P1-P2 2 Nexway S AP2 1350 20 180 32
P3-P8 6 Nexway S AP2 1350 20 180 29
Năm hoàn thiện 2016
Year of Completion

 

89-lang-ha2

89-lang-ha1

89langha3

89langha5

89langha4

89langha6