Search
en

Nhà trung tâm đào tạo – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

30/01/2018

truong dai hoc kinh te quoc dan

Địa chỉ: Số 207 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Năm thực hiện: 2016

Số lượng: 11 thang máy Nexiez MR