Search
en

Trường Đại học Y tế Cộng đồng

30/01/2018

Dai-hoc-y-te-Cong-cong

Địa chỉ: Phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội

Năm thực hiện: 2015

Số lượng: 14 thang máy Nexiez MR