Search
en

Nexiez MRL

Use Thang máy không phòng máy
Rate capacity 450-1600
No. of persons 6-21
Rate speed (m/sec) 1.0-2.5
Maximum no. of stops 30
Maximum travel (m) 80
Thang không phòng máy. Thang máy chở khách sử dụng trong các tòa nhà cao tầng, khách sạn, trung tâm thương mại, khu căn hộ, bệnh viện, nhà riêng…