Search
en

1/ Chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015


Giấy chứng nhận được cấp năm 2009 và Giấy tái chứng nhận cấp năm 2012, 2015, 2018, 2021

Ngày 11/05/2009, Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng Long đã trở thành công ty Thang máy đầu tiên tại Việt Nam được Tổ chức Bureau Veritas Certification cấp giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, hiện nay đã trở thành ISO 9001:2015.

Hệ thống quản lý chất lượng bao gồm: cơ cấu tổ chức, các quy trình, quá trình và nguồn lực cần thiết để quản lý chất lượng. Đây là hệ thống để quản lý quy trình công việc một cách khoa học, kiểm soát chất lượng sản phẩm và dịch vụ chặt chẽ, từ đó tăng sức cạnh tranh, uy tín và hình ảnh của công ty.

Để duy trì hệ thống quản lý chất lượng, Tập đoàn đã cử các thành viên trong Ban ISO đi đào tạo tại Bureau Veritas để nâng cao trình độ và được cấp chứng chỉ đánh giá viên. Không những duy trì hiệu quả quá trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo đúng tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015, Tập đoàn còn tiến hành cải tiến và thay đổi phù hợp với sự phát triển và mô hình hoạt động mới. Theo đó, Tập đoàn đã được tổ chức Bureau Veritas Certification đánh giá tái chứng nhận thành công vào năm 2012, 2015 và 2018.

2/ Chứng nhận Hệ thống Quản lý an toàn & Sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018

Ngày 18/03/2020, Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng Long đã được Tổ chức Breau Veritas Certification đánh giá phù hợp và chính thức cấp giấy chứng nhận Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp (OHS) theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 và chuyển đổi thành công sang tiêu chuẩn ISO 45001:2018 vào ngày 13/5/2021.

Đây là chứng chỉ về tiêu chuẩn về hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe nghề nghiệp. Theo đó xác định, kiểm soát và giảm thiểu rủi ro liên quan đến sức khỏe và an toàn của người lao động.