Search
en

Thang máy gia đình Series SVC/SED

Use Thang máy không phòng máy
Rate capacity 200-300
No. of persons 3-4
Rate speed (m/sec) 0.33
Maximum no. of stops 5
Maximum travel (m) 13
Video Giới thiệu Thang máy gia đình Series SVC/SED

Video Giới thiệu Thang máy gia đình Series SVC/SED